Ledengroepen

Zie ook vereniging, ambassadeurs, antroposofie, en historie.

In alle groepen wordt gewerkt vanuit het antroposofisch geïnspireerde mensbeeld. Soms is bestudering van het werk van Rudolf Steiner het doel, soms heeft het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden meer de aandacht.

In principe zijn alle groepen open van karakter. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Elke groep heeft zijn eigen thema en signatuur. Bel of mail vooral wanneer u meer informatie wilt naar een van de contactpersonen.

Er zijn drie ledengroepen, waarin leden van de Antroposofische Vereniging elkaar kunnen ontmoeten en waarin met elkaar aan een gekozen thema gewerkt wordt.

Dinsdagavond

Elke dinsdagavond van 20:00 – 21:30 uur.
Oranje Plein 30 in Haarlem.

Gelezen wordt ‘Apocalyps’ van Rudolf Steiner (GA 104 – Pentagon). De voordrachten worden thuis gelezen en op de ledenavond besproken. De avond wordt geopend met het lezen van een deel van de Grondsteenspreuk en een korte meditatie over een strofe daaruit. Er is veel aandacht voor stilte en diep luisteren. We sluiten af met de weekspreuk.

Contactpersoon: Arthur Westra
Telefoon: 023 5316717
E-mailadres: [email protected]

Woensdagavond 1

Ledenavond 1ste en 3de woensdag van de maand om 20:00 uur.
Prinsen Bolwerk 3b (Van Dam Huis).

Gelezen wordt ‘Het kwaad in mens en wereld’ van Rudolf Steiner – Pentagon.

Contactpersoon: Chris v.d. Most
Telefoon: 023 5313049
E-mailadres: [email protected]

Woensdagavond 2

Ledenavond 2de en 4de woensdag van de maand om 20:00 uur.
Prinsen Bolwerk 3b (Van Dam Huis).

Gelezen wordt ‘Kerngedachten van de antroposofie’ van Rudolf Steiner (GA26). Het boek wordt thuis gelezen en op de ledenavond besproken.

Contactpersoon: Jan Willem Piket
Telefoon: 023 5247356
E-mailadres: [email protected]