Historie

Goetheanum in Dornach
Goetheanum in Dornach, Zwitserland

Zie ook vereniging, antroposofie, ledengroepen, ambassadeurs.

Rudolf Steiner

De antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner (1861-1925), wetenschapper, kunstenaar en filosoof. Als kind reeds beleefde hij de geestelijke wereld net zo concreet als de fysieke wereld om hem heen.

Rond 1900 begon hij met geesteswetenschappelijke voordrachten, eerst binnen de theosofische vereniging, later vormde zich de antroposofische vereniging om hem ruimte te bieden om geheel op eigen wijze te kunnen werken.

Goetheanum

De bouw van een huis voor de vereniging (het Goetheanum) bood de gelegenheid voor de praktische uitwerking en demonstratie van een wezenlijke vernieuwing van de kunsten.

Dit gebouw werd door brand verwoest in 1922.

Deze verwoesting maakte de noodzaak zichtbaar voor de vernieuwing van de vereniging, die plaats vond tijdens de kerstbijeenkomst in 1923. Een nieuwe vereniging met een volledig nieuwe, gedecentraliseerde structuur werd opgericht, waarvan Rudolf Steiner persoonlijk de leiding op zich nam.

Antroposofie

De antroposofie is inspiratiebron geweest voor vernieuwing van een groot aantal maatschappelijke werkgebieden, o.a. het medische vakgebied, de opvoedkunst (vrije scholen), landbouw en organisatiekunde.

Nog steeds kan de antroposofie in leven en werken nieuwe inzichten en impulsen geven.

Veel meer informatie kunt u vinden op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland.