Ethische principes, waar en wanneer begint het voor jou te schuren?

Antrocafé maandag 6 mei van 10.30 – 12.00 uur. Inloop vanaf 10.15 uur.

In hoeverre laat jij je handelen leiden door ethische principes?
Hoe weet jij zeker dat er geen achtkant is van jouw gelijk?
Ben jij in staat om jezelf op een socratische wijze te bevragen?

Rudolf Steiner spreekt in zijn boek ‘Filosofie van de vrijheid’ over het onderzoeken van motieven achter uitspraken en handelingen om zicht te krijgen op de achterkant van het gelijk en daarmee de weg te banen naar een vrije morele intuïtie.

Zoeken wij ook actief naar de achterkant van het gelijk, of nemen we de voorkant voor zoete koek aan? Daarover gaat het gesprek op 6 mei; daags na Bevrijdingsdag!