Nieuws uit de Bibliotheek

Oproep:

Wie heeft er nog mooie onbeschadigde kinderboeken voor onze bibliotheek? 
Het idee is dat we in de toekomst ook boeken willen gaan uitlenen aan kinderen.

Graag inleveren in het winkeltje.