Bibliotheek – boek van de maand

Door Jan Verhoeven

Deze maand belicht ik Christus, vanuit het gezichtspunt van de antroposofie.


Een klein boekje van 30 pagina’s met een voordracht die Rudolf Steiner in Londen heeft gehouden op 18 november 1922. Als je vlot leest heb je het in een uur uit maar als je het echt wilt leven dan kun je met dit ene boekje de rest van je leven vooruit.

Het aangrijpende van dit boekje zijn voor mij zinnen als deze: In het sociale leven kunnen de krachten van de Christus instromen en de sociale activiteit wordt tot een gewijde offerhandeling die voortzet wat vroeger de cultushandeling was.

De voordracht eindigt dan met mijn levensthema:
De mensen vinden Christus door zich te bezinnen op wat als Christus in hen leeft, door een verinnerlijking in het sociale leven, evenals ze de ware, van overgave vervulde liefde vinden, die een brug slaat van het ene naar het andere mensenhart.