Nieuwe brochures van het Kindertherapeuticum

Er liggen een aantal nieuwe brochures van het Kindertherapeuticum in het winkeltje met onder meer de titels:

Kindervoeding

Dat is dan ook precies het thema van deze brochure. Er wordt kort beschreven hoe het zit met voeden, verteren, stof wisselen en uitscheiden. Het wordt duidelijk dat voeding net zo belangrijk is voor de latere ontwikkeling, als opvoeding en goede schoolprestaties. Gelukkig brengen de epidemie van allergie en overgewicht, van cariës en obstipatie de aandacht voor gezonde voeding terug. Gezonde voeding is die voeding waar je je aan ontwikkelt, waar iets aan te beleven valt, die verteerd moet worden. Het tweede deel van de brochure is gewijd aan praktische adviezen en richtlijnen voor een gezonde kindervoeding. Compleet met voorbeelden voor een dagmenu, ook voor de kritische eters!

Schoolrijpheid

Weet u het nog? Vroeger waren er kleuters. Dat waren kinderen voor ze naar school gingen. In Nederland is de stap naar de schoolrijpheid afgeschaft toen de kleuter is afgeschaft. Maar dat maakt de overgang naar groep 3 (eerste klas) niet minder belangrijk. Een kind van een jaar of zes – zeven maakt een enorme verandering door. Niet alleen krijgt het zijn nieuwe tanden, maar tegelijk is het toe aan het schoolse leren. Die tanden en dat leren blijken met elkaar te maken te hebben. Daar gaat deze brochure over. Twee ontwikkelingen maakt een kind tegelijk door in de leeftijdsfase van 0 – 7 jaar. De ene ontwikkeling voert tot de denkrijpheid, de andere tot de schoolrijpheid. De denkrijpheid betekent dat een kind vrij over zijn gedachten kan beschikken en ze kan gebruiken om dingen te begrijpen en ze te onthouden. De schoolrijpheid betekent dat een kind zijn spel en zijn energie kan inzetten om met interesse de leerstof in zich op te nemen. En niet alleen opnemen, maar ook: zich eigen maken. De beoordeling of een kind “toe is aan de eerste klas” wordt na het lezen van deze brochure een stuk gemakkelijker. Voor ouders die mee willen denken en voor leerkrachten die de ouders voor willen zijn.

Virussen en ontwikkeling

De corona-epidemie en de maatregelen die er genomen zijn om de epidemie in te dammen grijpen diep in ieders leven in. Dat was de aanleiding om een brochure te schrijven met achtergronden en gezichtspunten. Wat zijn virussen, zijn ze allemaal gevaarlijk? Wat heeft ziekte met ontwikkeling te maken? Wat kan ik doen om gezond te blijven? Heeft deze epidemie te maken met de moderne leefstijl? Is het misschien een oproep om iets te veranderen? En wat dan wel? Wat heeft het te maken met mijn lot en dat van de overige wereldburgers?

De brochure wil een hulp zijn, om de verschijnselen in een groter verband te zien. Ik hoop dat het ook een hulp is om met de angst om te gaan die momenteel over de wereld golft.

De brochures zijn voor 3 euro per stuk te koop

Door Lorena Pammer