Apocalypse oriëntatie dag te Heemstede

Jezelf vinden in onze Sardes tijd
Concept 2

Door Kees Zoeteman en Astrid van Zon

5 april 2024 – 14.00 – 21.00 uur
Johannes Verhulstlaan 17, Heemstede

Sardes

Op dezeoriëntatie dag gaan we in op de periode in de Apocalypse die verwijst naar onze huidige tijd, de zogenaamde Sardestijd. Wat zijn de kenmerken van deze tijd en voor welke opgaven staan we bij onze innerlijke ontwikkeling? Rudolf Steiner spreekt van een collectieve drempelovergang. Daarbij komen we ook te staan voor een afgrond beleving. Hoe herkennen we die? Andere thema’s die we zullen ontmoeten zijn de uitwerkingen van het verbond tussen Lucifer en Ahriman, de bedreigingen van een heilzame Ik ontwikkeling en de potentie van het witte kleed. Hoe kunnen we elkaar aanmoedigen en ondersteunen op deze innerlijke ontwikkelingsweg? We werken met inleidingen, meditaties en oefeningen om tot beleving van de visioenen uit de Apocalypse te komen.

Kosten zijn € 50,00. Graag overmaken naar NL88 RABO 0121125572 onder vermelding van ‘Apocalypse dag Heemstede april 2024’ tnv Zoeteman Consulting. Naast overmaking van de kosten graag ook via de mail je aanmelden zodat we met je in contact kunnen treden.

In de kosten zijn begrepen koffie, thee, sap en om 18.00 uur soep. Graag zelf brood meenemen. Er is slechts ruimte voor een beperkt aantal deelnemers. 

Nadere informatie via telefoon 0683535360 of [email protected]. Wie zich wil voorbereiden kan de website www.project-apocalypse.nl raadplegen.