Nieuws uit de bibliotheek

De zomervakantie is voorbij. De bibliotheek is weer geopend.
We gaan op weg naar Michael, dan bestaat het Van Dam Huis, en daarmee de bibliotheek twee jaar!

De openingstijden van de bibliotheek zijn:
Dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 15.00 uur.
Schoolvakanties gesloten.

In verband met corona geldt een maximum van 3 personen tegelijk in de bibliotheek. Houdt u zich aan een afstand van 1,5 meter tot andere mensen.
Hebt u corona-achtige verschijnselen, blijf dan thuis.

Vanaf dinsdag 22 september zal onze collectie van de GA, het verzameld werk van Rudolf Steiner in het Duits, in de catalogus zichtbaar zijn.
Een deel van deze boeken staat in de bibliotheek, een groter deel kan gereserveerd worden, het staat elders opgeslagen en wordt dan voor u naar de bibliotheek gestuurd.

De catalogus vindt u op onze website www.antroposofiehaarlem.nl/bibliotheek/

Hebt u nog boeken thuis van voor de zomervakantie, lever deze dan zo snel mogelijk in.
Verleng uw abonnement als u hiervan bericht hebt ontvangen. Zonder opzegging van het abonnement loopt het abonnement gewoon door en bent u de jaarlijkse kosten ad €15,- verschuldigd.

U bent van harte welkom in de antroposofische bibliotheek van het Van Dam Huis!

Vriendelijke groet,  Jan Verhoeven en Wendela Beemsterboer