Herkomst en toekomst van de mensheid

Nieuw in de serie Gezichtspunten:
nr 79. Herkomst en toekomst van de mensheid

Ontstaan, ontwikkeling en opgave van mens en mensheid. In grove lijnen geschetst, Rudolf Steiner’s uitleg vrijmoedig naverteld door Johanna Priester.

Wanneer we iets horen over het ontstaan van de wereld en het ontstaan van de mensheid is dat aan de ene kant iets wat ver van ons afstaat. Oerknal of schepping, wat maakt het uit. Aan de andere kant bepaalt het je levenshouding. Zijn we als mens door goden gewild en ontwikkeld of zijn we door het toeval ontstaan? Hebben we als mens een opdracht in deze wereld of moeten we ons leven maar zo prettig mogelijk zien te overleven?

Johanna Priester neemt ons mee in een beschrijving waarbij de schepping geen wonder is, maar een langdurig proces waarin goden en mensen actief betrokken zijn. Zij vertelt in het kort waar Rudolf Steiner in vele lezingen over heeft gesproken.

Zie ook de recensie in de Ita, tijdschrift van Antroposana