Gedenkstonde voor de gestorvenen

Zaterdag 28 oktober 2023, van 16.00 – 17.30 uur

Nu de dagen korter worden en het licht van buiten verder afneemt, kan in ons bewustzijn een gevoel het licht van de geestelijke wereld sterker doordringen. In dat licht leven ook onze gestorvenen voort. Hoe kunnen we een verbinding met de gestorvenen aangaan? De Gedenkstonde is een gezamenlijk moment van onze blijk van verbondenheid met hen.

Met een inleiding van Lili Chavannes, euritmie door Miisa Lappilainen en Anneke Kraakman, spraakvorming Sjaak Bont, viool  Eva Smit.

Door
De gedenkstondegroep

Kosten
Vrijwillige bijdrage

Aanmelden
Bij Anneke Kraakman, [email protected]