Gedenkstonde voor de gestorvenen

vrijdag 12 november 2021, 20:00 - 21:15 en op zaterdag 13 november van 16.00 - 17.30 uur


Nu de dagen korter worden en het licht van buiten verder afneemt, kan in ons bewustzijn en gevoel het licht van de geestelijke wereld sterker doordringen. In dat licht leven ook onze gestorvenen voort. De gedenkstonde is onze gezamenlijke blijk van verbondenheid met hen.

Met een inleiding door Kees Veenman, euritmie door Anneke Kraakman, Miisa Lappilainen, Eva Ouwehand en met cello.

Door
De gedenkstondegroep

Kosten
Vrijwillige bijdrage

Aanmelden
Bij Eva Ouwehand, [email protected]