Antrocafé archief

Vraagt deze tijd om dienend leiderschap?

Maandag 5 februari 2024 van 10.30 – 12.00 uur

Of je nu een gezin runt, een schoolbestuur, een internationaal bedrijf, het begint bij jou.
Hoe stuur jij jezelf aan? Wat is jouw vertrekpunt en hoe zorg je ervoor dat je dienstbaarheid in overeenstemming blijft met jouw ziel?

Wat brengt dienend leiderschap ons, levend in een wereld waar onenigheid en onduidelijkheid het van ons lijken over te nemen?

We gaan het allemaal verkennen, want dienend leiderschap zou zomaar een antwoord kunnen zijn op veel conflicten op de werkvloer, in de politiek of binnen andere vormen van relaties. 

Je bent op maandagochtend 5 februari 2024 om 10.30 uur van harte welkom om gratis deel te nemen aan het gesprek. De koffie en thee staan weer voor je klaar in het Antrocafé.


Aandacht en intentie voor jou én het nieuwe jaar

Maandag 8 januari 2024 van 10.30 – 12.00 uur

Op maandag 8 januari kun je gratis deelnemen aan een intentie ceremonie.

De derde maandag van januari wordt de deprimerendste dag van het jaar genoemd: Blue Monday. Veel mensen leiden dan aan een blauwe maandag. Dit zou te maken hebben met het feit dat het uitvoeren van goede voornemens mislukt is.

Waardoor komt het eigenlijk dat de goede voornemens meestal gedoemd zijn te mislukken? Waarom speelt de commerciële wereld hierop in en worden we dan verleid met kortingen op producten waar we ons zogenaamd gelukkiger door zouden gaan voelen?

Je bent van harte welkom om met ons op deze tweede maandag van januari dit fenomeen te doorgronden en een intentie voor 2024 uit te spreken die samenvalt met jouw ziel.


Creatief leven

Maandag 4 december 2023 van 10.30 – 12.00 uur


Rouwen

Maandag 6 november 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Rouwen is een stukje van jezelf achterlaten.


Een gesprek voeren kun je leren

Maandag 2 oktober 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Het gesprek speelt dagelijks een grote rol in ons leven. Toch zijn de meesten van ons niet geschoold in het voeren van een goed gesprek en ondervinden de nadelige gevolgen daarvan in allerlei situaties. In dit Antrocafé gaan we samen op zoek naar de ingrediënten  voor een goed gesprek en oefenen we daarmee.

Literatuur:

 1. Gesprek. Praten en luisteren, begrip en inzicht.
  • Heinz Zimmermann (antroposoof). Christofoor 1991 (alleen nog tweedehands leverbaar). 
 2. Over dialoog Helder denken en communiceren.
  • David Bohm. Ten Have 2018 (goed leverbaar).
 3. We Need to Talk. How to have conversations that matter.
  • Celeste Headly. Harper Wave 2018 (goed leverbaar).
 4. Het meditatieve gesprek. De kunst van het goetheanistische gesprek.
  • Marjorie Spock. Pentagon 2022.

Waarheid

Maandag 4 september 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Waar haal jij de waarheid vandaan?

Voor iedereen die zich afvraagt waar de waarheid gevonden kan worden, is deze bijeenkomst een uitstekend begin om ons denken te trainen om onderscheid te maken tussen waarheid en onwaarheid.

Wij leven in een informatietijdperk. Gevraagd en ongevraagd kunnen wij vierentwintig uur zeven informatie consumeren. In hoeverre consumeer jij de mening van een ander?

De mening van een ander kan door jou, om verschillende redenen, bewaarheid worden. En ben jij, als je zo overtuigd bent geraakt van de waarheid, nog in staat om terug te gaan naar het moment voordat jij deze mening had aangenomen? Kan jij jezelf bevragen of je mening gebaseerd is geweest op een zuivere doordachte zintuiglijke waarneming?

De waarheid kan verpakt zijn in een leugen en een leugen kan zo vaak verkondigd worden dat het op de waarheid gaat lijken.

Hoe kom je erachter dat je jezelf hebt opgesloten in een echokamer en hoe kom je erachter wie de deur van die kamer op slot heeft gedraaid?

Hoe beproef jij de waarheid? Gebruik jij alle zintuigen of laat jij je gewoon wat voorschotelen en consumeer je maar wat om je leegte op te vullen? De enige waarheid is, dat onze koffie voor je klaar staat op maandag 4 september om 10.30 uur.

We verwelkomen je graag om met elkaar te praten over de waarheid en gedachten uit te wisselen.


Aandacht

Maandag 3 juli 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Aandacht is wezenlijk in alle facetten van ons leven en samenleven. In onze cultuur is aandacht vaak kortstondig, oppervlakkig en versnipperd. Hoe kunnen we leven met juiste aandacht die duurzaam, diepgaand en samenhangend is?

En hoe kunnen we ons daarbij laten inspireren door de vier elementen aarde, water, lucht en vuur (warmte)?

Kom op 3 juli meepraten en meedenken over de intentie en diverse communicatievormen achter jouw aandacht.


Wat maakt de mens tot man of vrouw

Maandag 5 juni 2023

Het gendervraagstuk mag ons niet ontgaan in deze huidige tijd. Zelfs met niet volwassenen wordt een discussie op gang gebracht in het onderwijs. Geslachtsbepaling en geslachtsverandering zijn twee begrippen die ons de komende jaren bezig gaan houden.

Is ons vrouw-zijn of man-zijn maakbaar of omkeerbaar? Om zorgvuldig op vragen als deze in te gaan, is het nodig eerst inzicht te krijgen in wat ons als mens tot vrouw of man maakt. De bevindingen van Rudolf Steiner kunnen ons daarbij helpen. Het volgende citaat is een opstapje voor het gesprek.

“Bij het mannelijk geslacht is het etherisch lichaam vrouwelijk, bij het vrouwelijk geslacht mannelijk. Hoe vreemd dit op het eerste gezicht ook mag lijken, een diepere observatie moet leiden tot een begrip van dit buitengewoon belangrijke feit: In het verborgene van ieder mens bevindt zich iets van het andere geslacht. Gezien dit feit is het echter niet meer mogelijk te spreken van man en vrouw in de strikte zin van het woord, maar moeten we spreken van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. De vrouw keert bepaalde eigenschappen naar buiten en de tegenovergestelde naar binnen. De vrouw heeft mannelijke kwaliteiten in zich, de man vrouwelijke.” 

Rudolf Steiner, De kennis van de ziel en de geest (GA 56), voordracht over ‘Man en vrouw in de geesteswetenschap’ op 18 maart 1908.