Antrocafé archief

Verlies jezelf om zo jezelf te vinden

Antrocafé maandag 3 juni van 10.30 – 12.00 uur. Inloop vanaf 10.15 uur.

Vergetend mijn wilseigenheid
vult wereldwarmte, als een bode van de zomer,
mijn geest en zielewezen.
In het licht mij te verliezen
gebiedt mij het geestelijk schouwen,
en krachtig zegt een diep vermoeden mij:
verlies jezelf om zo jezelf te vinden.

Rudolf Steiner, Antroposofische weekspreuken, spreuk 9 van 2 – 8 juni.


Ethische principes, waar en wanneer begint het voor jou te schuren?

Antrocafé maandag 6 mei van 10.30 – 12.00 uur. Inloop vanaf 10.15 uur.

In hoeverre laat jij je handelen leiden door ethische principes?
Hoe weet jij zeker dat er geen achtkant is van jouw gelijk?
Ben jij in staat om jezelf op een socratische wijze te bevragen?

Rudolf Steiner spreekt in zijn boek ‘Filosofie van de vrijheid’ over het onderzoeken van motieven achter uitspraken en handelingen om zicht te krijgen op de achterkant van het gelijk en daarmee de weg te banen naar een vrije morele intuïtie.

Zoeken wij ook actief naar de achterkant van het gelijk, of nemen we de voorkant voor zoete koek aan? Daarover gaat het gesprek op 6 mei; daags na Bevrijdingsdag!

Je bent op maandagochtend 6 mei 2024 om 10.30 uur van harte welkom om gratis deel te nemen aan het gesprek. De koffie en thee staan vanaf 10.15 uur (inloop) voor je klaar in het Antrocafé in de aula van het Van Dam Huis Prinsen Bolwerk 3b – Haarlem.


Hoe kan overgave jouw veerkracht worden?

Antrocafé maandag 8 april van 10.30 – 12.00 uur. Inloop vanaf 10.15 uur.

Het leven is wat je overkomt terwijl je andere plannen zat te maken. Vaak ben je dan geneigd je te verzetten. Je zoekt controle waar je geen controle over hebt. In zo’n situatie, hoe ellendig ook, kan soms toch een cadeau besloten liggen. Brandstof voor het leven. Om te leren dat je jezelf uiteindelijk gelukkiger maakt als je het leven neemt zoals het komt – ook al had je het anders bedacht. Overgave wordt veerkracht.

Je bent op maandagochtend 8 april 2024 om 10.30 uur van harte welkom om gratis deel te nemen aan het gesprek. De koffie en thee staan vanaf 10.15 uur (inloop) voor je klaar in het Antrocafé in de aula van het Van Dam Huis Prinsen Bolwerk 3b – Haarlem.


Hoop als intentie of als strategie om te kunnen (over)leven?

Maandag 4 maart 2024 van 10.30 – 12.00 uur, deelname gratis

De kracht van waaruit de bewustzijnsziel kan worden ontwikkeld is o.a. het element van het durven leven met de hoop.

Hoop is opstandingskracht die zin en betekenis geeft aan het leven.

Hoop en verwachting zijn jarenlang goed samengegaan. Samen zorgden zij voor vertrouwen. Vertrouwen in relaties, organisaties en in zelfrealisatie. Wat brengt hoop ons vandaag de dag?

Levend in een wereld waarin onenigheid, onduidelijkheid en onzekerheid over de toekomst steeds meer de boventoon lijken te gaan voeren, wordt het belangrijk op welke wijze we hoop inbrengen in het leven.

Als je zegt: ‘ik hoop maar dat’, zit jij dan nog achter het stuur, of laat jij alles los en laat jij je besturen door iets buiten jezelf? Door deze toonzetting kan het aanvoelen alsof alle hoop onder ons vandaan wordt geslagen. Misschien ervaar je het aan den lijve en ervaar je waar je voor gevreesd had. Misschien ervaar je dat het opzeggen van vertrouwen eerder regel als uitzondering is geworden? Wat nou als we de hoop verliezen, zijn wij dan echt verloren? Van wat of wie hebben wij dan verloren?

Of vraagt deze tijd om je hoop bij te stellen als nieuwe strategie. Of kun je net als Rudolf Steiner zeggen: ‘Hoop leg ik in al mijn daden, vertrouwen breng ik in al mijn denken’. Wat doe jij om de hoop levend te houden? Want hoop doet leven en dit gezegde impliceert dat zonder hoop er geen leven is.

Je bent op maandagochtend 4 maart 2024 om 10.30 uur van harte welkom om gratis deel te nemen aan het gesprek. De koffie en thee staan weer voor je klaar in het Antrocafé.


Vraagt deze tijd om dienend leiderschap?

Maandag 5 februari 2024 van 10.30 – 12.00 uur

Of je nu een gezin runt, een schoolbestuur, een internationaal bedrijf, het begint bij jou.
Hoe stuur jij jezelf aan? Wat is jouw vertrekpunt en hoe zorg je ervoor dat je dienstbaarheid in overeenstemming blijft met jouw ziel?

Wat brengt dienend leiderschap ons, levend in een wereld waar onenigheid en onduidelijkheid het van ons lijken over te nemen?

We gaan het allemaal verkennen, want dienend leiderschap zou zomaar een antwoord kunnen zijn op veel conflicten op de werkvloer, in de politiek of binnen andere vormen van relaties. 

Je bent op maandagochtend 5 februari 2024 om 10.30 uur van harte welkom om gratis deel te nemen aan het gesprek. De koffie en thee staan weer voor je klaar in het Antrocafé.


Aandacht en intentie voor jou én het nieuwe jaar

Maandag 8 januari 2024 van 10.30 – 12.00 uur

Op maandag 8 januari kun je gratis deelnemen aan een intentie ceremonie.

De derde maandag van januari wordt de deprimerendste dag van het jaar genoemd: Blue Monday. Veel mensen leiden dan aan een blauwe maandag. Dit zou te maken hebben met het feit dat het uitvoeren van goede voornemens mislukt is.

Waardoor komt het eigenlijk dat de goede voornemens meestal gedoemd zijn te mislukken? Waarom speelt de commerciële wereld hierop in en worden we dan verleid met kortingen op producten waar we ons zogenaamd gelukkiger door zouden gaan voelen?

Je bent van harte welkom om met ons op deze tweede maandag van januari dit fenomeen te doorgronden en een intentie voor 2024 uit te spreken die samenvalt met jouw ziel.


Creatief leven

Maandag 4 december 2023 van 10.30 – 12.00 uur


Rouwen

Maandag 6 november 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Rouwen is een stukje van jezelf achterlaten.


Een gesprek voeren kun je leren

Maandag 2 oktober 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Het gesprek speelt dagelijks een grote rol in ons leven. Toch zijn de meesten van ons niet geschoold in het voeren van een goed gesprek en ondervinden de nadelige gevolgen daarvan in allerlei situaties. In dit Antrocafé gaan we samen op zoek naar de ingrediënten  voor een goed gesprek en oefenen we daarmee.

Literatuur:

 1. Gesprek. Praten en luisteren, begrip en inzicht.
  • Heinz Zimmermann (antroposoof). Christofoor 1991 (alleen nog tweedehands leverbaar). 
 2. Over dialoog Helder denken en communiceren.
  • David Bohm. Ten Have 2018 (goed leverbaar).
 3. We Need to Talk. How to have conversations that matter.
  • Celeste Headly. Harper Wave 2018 (goed leverbaar).
 4. Het meditatieve gesprek. De kunst van het goetheanistische gesprek.
  • Marjorie Spock. Pentagon 2022.

Waarheid

Maandag 4 september 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Waar haal jij de waarheid vandaan?

Voor iedereen die zich afvraagt waar de waarheid gevonden kan worden, is deze bijeenkomst een uitstekend begin om ons denken te trainen om onderscheid te maken tussen waarheid en onwaarheid.

Wij leven in een informatietijdperk. Gevraagd en ongevraagd kunnen wij vierentwintig uur zeven informatie consumeren. In hoeverre consumeer jij de mening van een ander?

De mening van een ander kan door jou, om verschillende redenen, bewaarheid worden. En ben jij, als je zo overtuigd bent geraakt van de waarheid, nog in staat om terug te gaan naar het moment voordat jij deze mening had aangenomen? Kan jij jezelf bevragen of je mening gebaseerd is geweest op een zuivere doordachte zintuiglijke waarneming?

De waarheid kan verpakt zijn in een leugen en een leugen kan zo vaak verkondigd worden dat het op de waarheid gaat lijken.

Hoe kom je erachter dat je jezelf hebt opgesloten in een echokamer en hoe kom je erachter wie de deur van die kamer op slot heeft gedraaid?

Hoe beproef jij de waarheid? Gebruik jij alle zintuigen of laat jij je gewoon wat voorschotelen en consumeer je maar wat om je leegte op te vullen? De enige waarheid is, dat onze koffie voor je klaar staat op maandag 4 september om 10.30 uur.

We verwelkomen je graag om met elkaar te praten over de waarheid en gedachten uit te wisselen.


Aandacht

Maandag 3 juli 2023 van 10.30 – 12.00 uur

Aandacht is wezenlijk in alle facetten van ons leven en samenleven. In onze cultuur is aandacht vaak kortstondig, oppervlakkig en versnipperd. Hoe kunnen we leven met juiste aandacht die duurzaam, diepgaand en samenhangend is?

En hoe kunnen we ons daarbij laten inspireren door de vier elementen aarde, water, lucht en vuur (warmte)?

Kom op 3 juli meepraten en meedenken over de intentie en diverse communicatievormen achter jouw aandacht.


Wat maakt de mens tot man of vrouw

Maandag 5 juni 2023

Het gendervraagstuk mag ons niet ontgaan in deze huidige tijd. Zelfs met niet volwassenen wordt een discussie op gang gebracht in het onderwijs. Geslachtsbepaling en geslachtsverandering zijn twee begrippen die ons de komende jaren bezig gaan houden.

Is ons vrouw-zijn of man-zijn maakbaar of omkeerbaar? Om zorgvuldig op vragen als deze in te gaan, is het nodig eerst inzicht te krijgen in wat ons als mens tot vrouw of man maakt. De bevindingen van Rudolf Steiner kunnen ons daarbij helpen. Het volgende citaat is een opstapje voor het gesprek.

“Bij het mannelijk geslacht is het etherisch lichaam vrouwelijk, bij het vrouwelijk geslacht mannelijk. Hoe vreemd dit op het eerste gezicht ook mag lijken, een diepere observatie moet leiden tot een begrip van dit buitengewoon belangrijke feit: In het verborgene van ieder mens bevindt zich iets van het andere geslacht. Gezien dit feit is het echter niet meer mogelijk te spreken van man en vrouw in de strikte zin van het woord, maar moeten we spreken van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. De vrouw keert bepaalde eigenschappen naar buiten en de tegenovergestelde naar binnen. De vrouw heeft mannelijke kwaliteiten in zich, de man vrouwelijke.” 

Rudolf Steiner, De kennis van de ziel en de geest (GA 56), voordracht over ‘Man en vrouw in de geesteswetenschap’ op 18 maart 1908.