Programmagroep

De programmagroep organiseert elk seizoen in de zaal van het Van Dam Huis een programma van cursussen, workshops en lezingen om antroposofie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken.

Ruim voor aanvang van het seizoen komen we een aantal keer bij elkaar om een veelkleurig programma samen te stellen, sprekers en cursusgevers uit te nodigen en het programma aan te kondigen op zoveel mogelijk plekken en manieren.

We verdelen onder elkaar de activiteiten zodat iedereen verantwoordelijk is voor een of meer activiteiten. Deze verantwoordelijkheid gaat van afspraken maken met de cursusgever en bijhouden van aanmeldingen tot het openen en klaarmaken van de zaal, het opruimen en afsluiten van de zaal en zorgen voor koffie en thee.

We maken onderling veel gebruik van e-mail, WhatsApp en ook van Google Drive voor het delen en samen bewerken van documenten.

Het is als handig als je als lid van de programmagroep op fietsafstand van het Van Dam Huis woont, goed een gesprek kunt voeren en ook beschikt over digitale vaardigheden.