Practicum filosofie van de vrijheid

Binnenkort start de cursus Practicum filosofie van de vrijheid met Willem Daub. Als je meent niets met filosofie te hebben dan is dit practicum een hele mooie kans om kennis te maken met iets wat voor elke mens van belang is om tot werkelijke vrijheid te komen. Dat iets is het observeren van het denken, het belangrijkste wat een mens kan observeren.

In dit practicum wordt geprobeerd door middel van een dertigtal waarnemings- en denkoefeningen het observeren van het denken te ontwikkelen. We leren onderscheiden tussen waarnemen en denken, tussen voorstellingen en zuiver, zintuigvrij denken. We onderzoeken de rol van het willen en het voelen in het denken en in de waarheidsvinding.

Wil je meer weten of je aanmelden?