Meiprogramma

Dynamische Oordeelsvorming

Door Martin van den Broek. Aanmelden
Op maandag 10 mei 2021, 20:00 – 21:30 uur

Dynamische Oordeelsvorming is een door Lex Bos ontwikkeld model. Het model is de weergave van het dynamisch verlopende proces, dat zich in en tussen mensen afspeelt, als zij tot een conclusie of besluit willen komen. In het dagelijks leven zijn veel conclusies en besluiten, onbewust of half bewust met emotie beladen primaire reacties zoals: “Wat een stommeling ! Hij had veel beter……..!”

Kennis van het model Dynamische Oordeelsvorming kan u helpen uw oordeelsvermogen aan te scherpen en tot weloverwogen, evenwichtigere oordelen te komen.

Op deze bijeenkomst zal Martin van den Broek, oprichter van Stichting Dialoog en eerste auteur van het Praktijkboek  Dynamische Oordeelsvorming:

  • u de werking van Dynamische Oordeelsvorming laten ervaren;
  • u de theorie en de relatie met het achterliggende antroposofische mensbeeld presenteren;
  • op basis van vragen, in gesprek gaan en stil staan bij de verdere toepassingsmogelijkheden van  het model;
  • een instructie uitreiken om in de praktijk, de kwaliteit van uw oordelen te vergroten en uw oordeelsvermogen  aan te scherpen.

Intervallen en de betekenis van muziek

Door Jelle van der Schuit. Aanmelden en meer informatie
Op donderdag 20 mei 2021, 20:00 – 22:00 en op 27 mei en 3 juni 2021

De toonladder en haar intervallen in het licht van de ontwikkeling van mens & wereld

Muziek vertegenwoordigt een groot en kostbaar goed voor de mens, waarbij vooral ons gemoedsleven op zeer verschillende wijze kan worden aangesproken. Waar komt de kracht van muziek vandaan? Waarom is de muziek een spiegel van de menselijke ziel? In een cursus van drie donderdagavonden gaan we dieper in op de betekenis van muziek en concentreren we ons op de opbouw van de toonladder en de toonafstanden die daarbij optreden: de intervallen.

Zoals de schilder beschikt over zijn palet van kleuren, zo de componist over de “kleurrijke” schakeringen van intervallen. Wanneer we ons verdiepen in die verschillende kwaliteiten, dan vinden we daarin de ontwikkeling van mens en wereld terug. De zeven intervallen kunnen o.a. zinvol in samenhang worden gebracht met de kwaliteit van de zeven planeetsferen. Dat kan voor iedereen tot een concrete ervaring worden. We zullen er samen aan oefenen en er zullen ook voorbeelden worden gedemonstreerd uit de muziekliteratuur.  Muzikale voorkennis is niet vereist, een goed stel oren is voldoende!