Boek van de maand

Hoe zijn de ‘wezensdelen’ van een gemeenschap te onderkennen en wat is de terugwerking daarvan op de leden van die gemeenschap? En wat is de betekenis van het initiatief van het individu in een gemeenschap? Zeer aanbevolen!