Boek van de maand

Denken met het hart

Gaandeweg het boekje wordt duidelijk dat deze toespraken weliswaar gehouden werden voor jongeren, maar ook bedoeld waren voor jongeren van hart, ongeacht hun leeftijd. En hoe je jong van hart kunt worden en blijven, wordt bovendien in deze voordrachten uiteengezet. Het volgende fragment geeft een goede indruk van waar het om gaat.

“Wat we nodig hebben is een wil om de mens op een menselijke manier te leren begrijpen, anders komen we niet los van die vruchteloze discussies. De mens menselijk begrijpen! Het doet er helemaal niet toe was de inhoud is van wat we met elkaar bespreken, waar we over praten. Wezenlijk is dat we hart hebben voor wat de ander voelt. Dan zullen we het eens zijn, dan kun je het steeds weer met elkaar eens worden. Maar dat is nu juist wat met het hart moet worden begrepen.”