Antrocafé – Wat maakt de mens tot man of vrouw?

Op maandag 5 juni van 10.30 tot 12.00 uur is er weer Antrocafé in de zaal van het Van Dam Huis. Aanmelden is niet nodig. Het thema is ‘Wat maakt de mens tot man of vrouw?’.

Het gendervraagstuk mag ons niet ontgaan in deze huidige tijd. Zelfs met niet volwassenen wordt een discussie op gang gebracht in het onderwijs. Geslachtsbepaling en geslachtsverandering zijn twee begrippen die ons de komende jaren bezig gaan houden.

Is ons vrouw-zijn of man-zijn maakbaar of omkeerbaar? Om zorgvuldig op vragen als deze in te gaan, is het nodig eerst inzicht te krijgen in wat ons als mens tot vrouw of man maakt. De bevindingen van Rudolf Steiner kunnen ons daarbij helpen. Het volgende citaat is een opstapje voor het gesprek.

“Bij het mannelijk geslacht is het etherisch lichaam vrouwelijk, bij het vrouwelijk geslacht mannelijk. Hoe vreemd dit op het eerste gezicht ook mag lijken, een diepere observatie moet leiden tot een begrip van dit buitengewoon belangrijke feit: In het verborgene van ieder mens bevindt zich iets van het andere geslacht. Gezien dit feit is het echter niet meer mogelijk te spreken van man en vrouw in de strikte zin van het woord, maar moeten we spreken van mannelijke en vrouwelijke eigenschappen. De vrouw keert bepaalde eigenschappen naar buiten en de tegenovergestelde naar binnen. De vrouw heeft mannelijke kwaliteiten in zich, de man vrouwelijke.” 

Rudolf Steiner, De kennis van de ziel en de geest (GA 56), voordracht over ‘Man en vrouw in de geesteswetenschap’ op 18 maart 1908.