Enkele boeken voor Pasen

Voor de kleintjes is er een prachtig kleurig prentenboek uitgekomen over de magie van het paasfeest: Kleine Haas en de Paasmaan
Het is voorjaar en de hazenfamilie verheugt zich op het aanstaande paasfeest. De maan is vol en de tijd is rijp. Zal het ook dit jaar weer lukken de eitjes naar de mensen te brengen?

Pasen – Zonnejaargroep

mooi om deze gebeurtenissen met bewustzijn te volgen, om dan op Paasmorgen te ervaren dat Pasen het feest van de Opstanding is.
Hoe kunnen we onze kinderen het wonder van Pasen laten beleven? Deze brochure helpt daarbij en biedt onder meer informatie over de achtergronden van de Stille week en Pasen en een keur aan liedjes, verhalen, recepten en knutselideeën om Pasen op school of thuis te vieren.

Het mysterie van Pasen – Rudolf Steiner

Pasen is voortgekomen uit het joodse Pesach, is de gangbare opvatting. Steiner toont aan dat het paasfeest al in de oude ‘heidense’ mysteriecultuur werd gevierd: drie dagen lang, met prachtige ceremoniën, in verdriet en in vreugde. En dat Pasen met zijn beweeglijke datum samenhangt met de kosmos.

‘Het feest van Pasen moet de overwinning van het leven over de dood in onze herinnering brengen en ons daardoor kracht geven’ – Rudolf Steiner. Een boekje voor nieuwe hoop, inzicht en kracht.