In gesprek met de aarde

Door Karsten Massei. Een innerlijke ervaringsweg. Uitgeverij Pentagon

“Hoger leven

…In wat de mens door zijn levenslot ontmoet, zijn de gaven van de geestelijke wereld net zo goed te vinden als dat ze door een innerlijk meditatief leven tevoorschijn kunnen komen. Het leven zelf wijdt de mens tegenwoordig in…

Aanwezig zijn in het nu

… De innerlijke weg tot het naderen van het geestelijke wezensdeel van de aarde,  haar geestelijke bestaansgrond, is een weg vol valkuilen en moeilijkheden, want hij voert je altijd langs en door je eigen ziele-afgronden. Op deze weg komt alles wat je het minste wenst te zien, in je bewustzijn. De geesten van de ontkenning en de vernietiging, die je als een wezenlijk aspect van je eigen persoonlijkheid in je draagt, komen aan het licht. De geheimen van de aarde, haar vele wezens en vooral de wezens van het innerlijk van de aarde openbaren zich alleen aan een geestelijke blik die niet bang is om deze wezens onder ogen te zien. Om hun aanblik uit te houden heb je een zekere praktische ervaring nodig in het omgaan met je eigen schaduwkanten, je blinde vlekken, je pijnpunten, zelfbedrog, twijfels en angsten. Want die nestelen zich daar waar je niet de verantwoording voor jezelf en je eigen lot op je neemt…

Aardemoeder

De aardemoeder bezorgt en behoedt het hoge principe van het leven en de omvorming. Dat geldt voor de aarde als geheel, maar ook voor ieder mens afzonderlijk.  De omvormingskrachten waar de mens voor zichzelf over beschikt, zijn krachten die hem door de aarde ter beschikking worden gesteld. Het zijn krachten van Moeder Aarde.

Juist het vol overgave waarnemen van de natuur is een weg om toegang te krijgen tot de omvormingskrachten van de eigen ziel, die de aarde voor de mensen behoedt….”

Karsten Massei