Gezichtspunten

De Gezichtspunten bevatten persoonlijke visies van auteurs die zich geïnspireerd weten door de antroposofie. In totaal zijn er 77 brochures, ook bij ons verkrijgbaar.

De nieuwste uitgaven zijn:
Dyslexie  Herkennen en aanpakken door Truus van der Kaaij.
Opvallend veel kinderen blijken tegenwoordig aan dyslexie te lijden. Dat roept de vraag op of onze moderne kinderen anders geaard zijn dan vroeger, of dat onze huidige leermethoden een soort bijwerkingen hebben die dyslexie bevorderen.
Truus van der Kaaij is deskundige op dit gebied. In deze tekst laat ze zowel de gangbare benadering zien als ook de benadering vanuit een antroposofisch mensbeeld. Het blijkt dat we dyslexie in veel gevallen wel degelijk kunnen aanpakken, wanneer we het vroegtijdig herkennen en ons verdiepen in de ontwikkelingsvraagstukken die daarbij horen.


Mediteren voor je gezondheid door Jaap van de Weg.
Door te mediteren krijg je niet alleen zelf meer toegang tot het geestelijke, maar krijgt het geestelijke ook meer toegang tot jou. Het gevolg daarvan is dat de geestelijke krachten die altijd werken aan het gezond houden van het lichaam ook een betere toegang kunnen krijgen.
In deze brochure gaat antroposofisch arts Jaap van Weg hierop in. Hij beschrijft welke mogelijkheden er zijn om te mediteren voor je gezondheid. De prijs per brochure varieert van € 3,= tot € 5,=
In de winkel zijn ook gratis overzichten van alle beschikbare Gezichtspunten.
Loop gerust binnen voor meer informatie.