Boeken over jaarfeesten

Niet alleen voor kinderen hebben wij boeken over de jaarfeesten. Ook voor volwassenen hebben wij diverse boeken om je te verdiepen in de achtergrond van de jaarfeesten.

‘Jaarfeesten’ door Rudolf Steiner
In dit boek gaat Steiner in op afzonderlijke jaarfeesten, zoals de bekende christelijke van Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede de minder bekende van Sint-Jan en Michaël in de tweede helft van het jaar.
Steiner biedt een verrassende kijk op deze markeringspunten in het jaar, en laat het spirituele karakter ervan sterk naar voren treden. In deze bundel voordrachten vindt de lezer een nieuwe toegang tot het al te bekende van de overgeleverde vormen, of juist een ingang voor een nieuwe, eigen aanpak.
Wanneer een jaarfeest nadert, roept dat steevast de vraag op naar de achtergrond en de diepere betekenis ervan. Steiners verklaringen inspireren en bieden alle ruimte om deze feesten naar eigen inzicht te vieren.
In hun nawoord gaan Marieke Anschütz-Schoorel en Hester Anschütz op vrije en persoonlijke wijze in op verschillende aspecten van de voordrachten. Zij zijn beiden heel vertrouwd met de genoemde feesten, zowel vanuit de inhoud als vanuit de praktijk.

‘De jaarfeesten als kringloop door het jaar’ door Emil Bock

De christelijke feesten begeleiden het ritmische verloop van de seizoenen. Emil Bock behandelt deze hoogtepunten van het jaar vaak in direct verband met de natuur. Een boek voor mensen die een gevoel willen ontwikkelen voor een ritmisch verloop van het jaar.

‘De vier jaarfeesten en onze verbinding met de natuur’ door Wolter Bos
Kerstmis, Pasen, Sint-Jan en Michaël – de vier grote jaarfeesten: spirituele toegangspoorten tot natuur en kosmos. Wolter Bos neemt ons aan de hand mee door het jaarverloop en door de veranderingen in natuur en mens. Op meesterlijke wijze reikt hij handvatten aan hoe wij via het natuurgebeuren toegang kunnen krijgen tot de Christus anders dan via de religieuze tradities van het christendom. Een heldere gids voor de vier grote spirituele feesten van het jaar.


‘Jaarfeesten, achtergrond en betekenis in onze tijd’ door Fred Tak.
Over de oorsprong en tegenwoordige beleving van Christelijke jaarfeesten als Kerstmis, Carnaval, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Met daarnaast aandacht voor minder bekende jaarfeesten als het Michaëlsfeest, Sint Maarten, Maria Lichtmis en het Sint-Jansfeest.