Piano voor de zaal

Aan de leden/belangstellenden van de Antroposofische Vereniging Haarlem e.o.

Beste mensen

Wij zoeken een mooie piano voor de zaal van het Van Dam Huis!

In de zaal van het Van Dam Huis worden regelmatig voorstellingen en cursussen gegeven waarbij de klanken van een piano voor de juiste omlijsting en ondersteuning zorgen.

Nu bleek bij de cursus over “De toonladder en haar intervallen in het licht van de ontwikkeling van mens & wereld” dat de beschikbare piano ondanks deskundig gestemd en muzikaal bespeeld te zijn, verre van ideaal was.

Het is een oud beestje en er is zo weinig eer aan te behalen dat we uit moeten kijken naar een ander en vooral beter instrument.

We hopen natuurlijk dat een van u een piano heeft staan die nooit meer gebruikt wordt. Wij zouden daar in het Van Dam Huis enorm blij mee zijn. Een instrument dat niet gebruikt wordt verliest zijn glans, bij ons in de zaal wordt uw piano weer bespeeld en gaat hij weer mooier en stralender klinken.

De vaste pianostemmer wil hem graag op technisch gebied komen beoordelen en Joost Laceulle heeft aangeboden een stukje voor u te komen spelen. Zo kunt u samen besluiten of u afstand wilt doen van uw piano en hem een mooi plekje in de zaal van Het Van Dam Huis wilt geven. Uiteraard komt naast deze technische en muzikale toetsing ook het zakelijk aspect aan bod.

Denkt u ons te kunnen en willen helpen neemt u dan contact op met de Vriendenstichting Antroposofisch Centrum Haarlem (VACH)

Bob van der Ploeg
0622668424