Intervallen en de betekenis van muziek

donderdag 20 mei 2021, 20:00 – 22:00 en op 27 mei en 3 juni 2021

De toonladder en haar intervallen in het licht van de ontwikkeling van mens & wereld

Muziek vertegenwoordigt een groot en kostbaar goed voor de mens, waarbij vooral ons gemoedsleven op zeer verschillende wijze kan worden aangesproken. Waar komt de kracht van muziek vandaan? Waarom is de muziek een spiegel van de menselijke ziel? In een cursus van drie donderdagavonden gaan we dieper in op de betekenis van muziek en concentreren we ons op de opbouw van de toonladder en de toonafstanden die daarbij optreden: de intervallen. Zoals de schilder beschikt over zijn palet van kleuren, zo de componist over de “kleurrijke” schakeringen van intervallen. Wanneer we ons verdiepen in die verschillende kwaliteiten, dan vinden we daarin de ontwikkeling van mens en wereld terug. De zeven intervallen kunnen o.a. zinvol in samenhang worden gebracht met de kwaliteit van de zeven planeetsferen. Dat kan voor iedereen tot een concrete ervaring worden. We zullen er samen aan oefenen en er zullen ook voorbeelden worden gedemonstreerd uit de muziekliteratuur.  Muzikale voorkennis is niet vereist, een goed stel oren is voldoende!

Door
Jelle van der Schuit


Jelle van der Schuit is muziektherapeut en is als zodanig werkzaam aan het Therapeuticum Aurum in Zoetermeer. Hij heeft wiskunde en filosofie gestudeerd. Ook geeft hij cursussen op antroposofische gebied.

Kosten
€45

Aantal deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Aanmelden
Bij Jelle van der Schuit, [email protected], 06-21412688

Betalen
Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u 1 week voor de start van de activiteit een betaalverzoek per e-mail.
Dit betaalverzoek bevat een link waarmee u online via iDEAL kunt betalen en ook instructies om het bedrag eventueel handmatig over te maken.