Zoomlezing – De bloemencultus van Albert Steffen

dinsdag 5 april 2022, 20:00 - 21:45


De bloemencultus van Albert Steffen, als toegang tot de gestorvenen.

De veelzijdige kunstenaar en antroposoof Albert Steffen (1884-1963) ontwikkelde gedurende zijn lange en rijke leven een bloemencultus voor de omgang met gestorvenen. Hij baseerde deze cultus op uitspraken van Rudolf Steiner, met wie hij lang samenwerkte, dat de ‘taal’ van de bloem juist van dien aard is dat zij voor de doden zeer toegankelijk is. Daardoor kan de bloem fungeren als een toegangspoort om langs meditatieve weg met de dode in contact te treden. De uiteindelijke cultus voltrok Steffen aan vijf verschillende bloemen, afhankelijk van het jaargetijde, zoals de roos, monnikskap, lelietje van dalen, sleutelbloem en krokus. De kleuren van deze bloemen, naast de bloemen zelf, zijn drager van geestelijke deugden. Steffen: “Ik voel hoe van de bloem krachten naar de sterren stijgen. Ik kan haar wegen in lijnen beleven. Het zijn de paden die mijn ziel zelf zoekt. Ik erken dat ze mij door de dode gewezen worden.”
Ik ervaar een grote verwantschap in de methoden die Steffen aanwendt in zijn bloemencultus en de methoden die ik ontwikkeld heb in mijn werk met kleuren (zie bv mijn boek Kleurmeditatie). 
Deze online-lezing is bedoeld om mensen de gelegenheid te geven met Steffens bloemencultus kennis te maken. Daarna wil ik de mogelijkheid bieden om op enige locaties in het land een cursus aan te bieden, waarin de praktijk van deze bloemencultus volop geoefend kan worden in maart/april 2023. 

Door:
Kees Veenman

Aanmelden:
U kunt zich opgeven voor deze zoomlezing bij Diederick Sprangers, via [email protected]. De zoom-link zal u kort voor de lezing worden toegezonden.