Practicum filosofie van de vrijheid

donderdag 22 oktober 2020, 20:00 - 21:30 en 29 oktober en 5 november 2020


Een oefenweg van Integratieve Meditatie

Een workshop van 3 avonden met Willem Daub.

Het practicum is een uitnodiging om het instrument te ontwikkelen, waarmee we zelf actief in dit ontplooiingsproces werkzaam kunnen worden. Dat instrument heet het observeren van het denken. Het wordt aangeduid in de Filosofie van de vrijheid van Rudolf Steiner als ‘het belangrijkste wat een mens kan observeren’. 

In dit practicum wordt geprobeerd door middel van een dertigtal waarnemings- en denkoefeningen het observeren van het denken te ontwikkelen. We leren onderscheiden tussen waarnemen en denken, tussen voorstellingen en zuiver, zintuigvrij denken. We onderzoeken de rol van het willen en het voelen in het denken en in de waarheidsvinding. We beginnen op te merken, dat tussen de opeenvolging van voorstellingen die we denken altijd subtiele licht-donker ervaringen, beeldbewegingen en beeldelementen werkzaam zijn. Door geleidelijk aan die observaties te intensiveren leren we onderscheiden wat daarin zintuiglijke beelden zijn en wat, hoewel nog zintuiglijk georiënteerd, beginnende imaginaties. Die laatste kunnen zich ontwikkelen tot echte imaginaties of zelfs inspiratie-doortrokken imaginaties.

Door
Willem Daub

Kosten
€ 45 voor het hele practicum.

Deelnemers
Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers

Aanmelden
Bij Willem Daub, [email protected]

Betalen
Nadat u zich heeft opgegeven ontvangt u 1 week voor de start van de activiteit een betaalverzoek per e-mail.
Dit betaalverzoek bevat een link waarmee u online via iDEAL kunt betalen en ook instructies om het bedrag eventueel handmatig over te maken.

Online betalen via iDEAL
Wij maken gebruik van het betalingsplatform Mollie.



Totaal: € -