Je biografie: de invloed van jouw kindertijd

zaterdag 2 november 2019, 19:45 - 21:30

Locatie
Jansstraat 33


Hoe werken je ervaringen uit de jonge kindertijd door in je biografie?

Lezing met cultische dagsluiting

De werkgroep Haarlem van de Christengemeenschap organiseert een interactieve lezing door Vera G. Klein, directeur van Het Instituut voor Biografiek. Over biografische wetmatigheden, voor wie een (andere) visie zoekt op het eigen leven en ouderschap.

Iedereen heeft een biografie. Het is het meest intieme, onvervreemdbare dat we hebben en daar horen onze ervaringen als baby, peuter, kleuter en kind bij. De kindertijd legt een belangrijk fundament onder ons gedrag al volwassene en draagt de patronen, die ons zowel houvast geven als de nodige uitdagingen.

De biografie is gebouwd op dit fundament, en het is een tijdspad waarlangs van nature transformatie plaatsvindt. Door de biografische wetmatigheden te bestuderen en de eigen levensgebeurtenissen daarmee in samenhang te bezien, kun je zicht krijgen op hoe iets in je leven doorwerkt en hoe iets kan transformeren.

Inloop van 19:30 uur
Locatie: Jansstraat 33 in Haarlem
Kosten: vrijwillige bijdrage.