Gedenkstonde voor de gestorvenen

zaterdag 29 oktober 2022, 16:00 - 17:30


Nu de dagen korter worden en het licht van buiten verder afneemt, kan in ons bewustzijn en gevoel het licht van de geestelijke wereld sterker doordringen. In dat licht leven ook onze gestorvenen voort. Hoe kunnen we een verbinding met de gestorvenen aangaan? De Gedenkstonde is een gezamenlijk moment van onze blijk van verbondenheid met hen.

Met een inleiding door Kees Veenman, euritmie door Miisa Lappilainen, Anneke Kraakman, spraakvorming Sjaak Bont en met muziek.

Door
De gedenkstondegroep

Kosten
Vrijwillige bijdrage

Aanmelden
Bij Anneke Kraakman, [email protected]